Velkommen til Ådrotts hjemmeside!

Ådrott er bygget ved Farsund Treskipsbyggeri, og ble levert til Mons M. Toft m/fl i 1950. De første årene ble båten brukt til fiske av sild, størje og brisling utenfor kysten av Vestlandet og i vestlandsfjordene. Senere ble den tatt i bruk som hjelpebåt for andre fiskebåter. Etter hvert ble det også råstoff fart, dvs. de hentet brisling som ble fanget i fjordene på Vestlandet, og fraktet den rundt til de mange hermetikkfabrikkene i regionen. Fra midten på 70-tallet og frem til ca 1998 gikk Ådrott i fraktfart mellom Bergen og Sogn og Fjordane.

Båten var fra den var ny i 1950 til 1982 hjemmehørende på Toft i Øygarden kommune. Den ble i 1982 solgt til Harald Fedøy, Værlandet i Sogn og Fjordane fylke. Derfra ble den solgt i 1990 til Bernhard Skaar fra Reksteren i Tysnes kommune. I 2000 ble Ådrott kjøpt av John Hausberg fra Forland i Sund kommune på Sotra.

De siste 10 til 15 åra har vedlikeholdet på Ådrott vært mangelfullt, så forfallet er merkbart. John Hausberg begynte på restaureringsarbeidet, men han kom ikke så langt før han måtte gi seg på grunn av sykdom.

Ådrott er i dag eid av Ådrott A/S. Vi er fire personer, alle etterkommere etter de første eierne, som har kjøpt Ådrott og vil prøve å ta vare på båten.

Båten er nå ferdig restaurert og ligger til kai på Toft. I april skal den tilbake til Ornes Båtbyggeri for å ta noe reklamasjonsarbeide, men vi er klare for å ta folk på fisketurer, blåturer eller hva som måtte ønskes. For tilbud er det bare å ta kontakt på post@adrott.no!

Denne siden ble sist oppdatert i januar 2012.