Personene bak

Ådrott er i dag eid av Ådrott A/S. Vi er fire personer, alle etterkommere etter de første eierne, som har kjøpt Ådrott og vil prøve å ta vare på båten.

Styrets leder: Ottar Toft
Adm. direktør: Arild Toft
Styremedlem: Arild Toft
Varamedlem: Jarle Jostein Toft
Varamedlem: Øystein Toft

adrott.no er laget og blir oppdatert av Janne Toft Andreassen. Sammen med Lisbeth Christine Toft oppdaterer hun også vår Facebook-side.