Tall og fakta

Mons, Nils, Jonas og Hans M. Toft
Bildet viser de fire opprinnelige eierne som hadde sitt virke ombord.
Fra venstre: Mons, Nils, Jonas og Hans M. Toft.

MELDING
Skipsnavn: Ådrott
Hjemsted: Bergen
Byggested: Farsund
Byggeår: 1950
Byggenummer: 166

MÅLEBREV
Skipstype: Stykkgodsskip - vanlig stykkgods
Byggematerial: Tre
Framdrift: Motor
Lengde: 62.800 fot
Bredde: 20.000 fot
Dybde: 8.200 fot
Størst lengde: 67.300 fot
Bruttotonnasje: 49.520
Nettotonnasje: 19.570